Кошик
2 відгуків
+380 (67) 770-77-90
+380 (73) 770-77-90
Незалежна судова експертиза та оцінка
Кошик

Операція "ПЕРЕОЦІНКА". Частина 4.

Операція "ПЕРЕОЦІНКА". Частина 4.

Все вказує на те, що питання щодо проведення переоцінки ОЗ з кожним роком все більше цікавлять бухгалтерів. Напевно, що частина підприємств знову так і не наважилась провести переоцінку основних засобів, хоча й малі бажання та певні фінансові можливості. Відповідь на це питання: такий захід, як переоцінка активів, – завдання дуже відповідальне, до якого необхідно підготуватись заздалегідь та обміркувати кожен крок. Для того щоб Вам було легше впоратись з цим нелегким завданням, ми підготували для Вас серію статей про переоцінку основних засобів "Операція "ПЕРЕОЦІНКА".

В першій частині ми розповіли про ті КОМУ ВИГІДНО ТА КОМУ ОБОВ'ЯЗКОВО ПРОВОДИТИ ПЕРЕОЦІНКУ.

У другій частині наведено ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ПЕРЕОЦІНКИ.

Третя частина про ВІДОБРАЖЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ У РЕЗУЛЬТАТАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.

Це остання стаття з серії де розповімо як списати дооцінку та про особливості переоцінки у разі коли основні засоби мають нульову вартість.

 

СПИСАННЯ ДООЦІНКИ.

У разі проведення дооцінки об'єктів ОЗ на субрахунку 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів»значитися сальдо дооцінок, яке може бути списане (п. 21 П(С)БО 7, п. 38 Методрекомендацій № 561) кореспонденцією Дт 411 — Кт 44 двома способами:

1) сальдо списується одноразово при вибутті об'єктів ОЗ, які раніше були дооцінені;

2) сальдо списується зі встановленою періодичністю (щомісячно, щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, а при вибутті об'єкта ОЗ списується залишок суми дооцінок.

Зверніть увагу: з субрахунку 411 списують не суму амортизації, а суму, пропорційну нарахованій амортизації. І якщо первісна вартість об'єкта ОЗ у подальшому змінюється, то пропорційно змінюється і сума списання.

Приклад. Чи допустима, що після проведення дооцінки підприємство провело поліпшення ОЗ і збільшило за рахунок цього переоцінену вартість ОЗ на суму 10000 грн. Після поліпшення переоцінена вартість ОЗ склала 55000 грн., сума нарахованої амортизації — 40000 грн., ліквідаційна вартість дорівнює нулю, термін експлуатації обладнання, що залишився, — 5 років, а сума дооцінки, яка значитися на субрахунку 411, — 8000 грн. Амортизація нараховується прямолінійним методом і складає щомісячно 250 грн.

Тоді після проведення поліпшення щомісячно списується сума дооцінки 133,33 грн. (250 : 15000 х 8000). На цю суму роблять кореспонденцію: Дт 441 — Кт 44.

Обраний спосіб списання капіталу в дооцінках слід зазначити в наказі про облікову політику. Відмітимо, що якщо підприємство планує в подальшому знижувати ціну дооцінених об'єктів ОЗ, то для платників, що не проводять коригування фінрезультату на суму різниць, зазначених у розд. III ПКУ, прийнятніший з позиції оподаткування другий варіант. У нім сальдо з субрахунку 411 спишеться швидше, і при проведенні чергових уцінок їх сума буде відображена у кореспонденції з субрахунком витрат (субрахунок 975), а не зменшенням субрахунку 411.

Іншим платникам, можливо, буде зручніше зверни перший (одноразовий) спосіб списання.

 

ОСНОВНІ ЗАСОБИ З НУЛЬОВОЮ ВАРТІСТЮ: ОСОБЛИВОСТІ ДООЦІНКИ

Дооцінка об'єктів ОЗ з нульовою вартістю має особливості. Так, у п. 17 П(С)БО 7 вказано: «Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта. При цьому для таких об'єктів, що продовжують використовуватися, обов'язково визначається ліквідаційна вартість». Тобто в цьому випадку при переоцінці амортизацію не коригують. Покажемо це на прикладі.

Приклад. Підприємство прийняло рішення провести дооцінку обладнання, яке використовується у госпдіяльності, альо має 100 % знос. Первісна вартість обладнання — 6000 грн., сума нарахованої амортизації — 5900 грн., ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Справедлива вартість верстата на дату переоцінки складає 1000 грн., ліквідаційна вартість — 100 грн.

У цьому випадку переоцінена вартість складає 7000 грн., при цьому роблять кореспонденцію Дт 104 Кт 411 на суму 1000 грн. Амортизації підлягає сума 1000 грн. (7000 - 5900 - 100).

Якщо замортизований проверяемая має ліквідаційну вартість, то формально проводять дооцінку в загальному порядку, тобто визначають індекс переоцінки діленням справедливої вартості об'єкта на його залишкову вартість (у цьому випадку вона дорівнює ліквідвартості). Потім цей індекс множать на первісну вартість об'єкта і суму нарахованої амортизації.

Але (!) застосування цього порядку до повністю замортизованих об'єктів може призвести до неадекватних цифр у балансі.

Тому як альтернативу ми пропонуємо інший варіант переоцінки, який випливає з аналогії з нормами, що встановлюють специфіку переоцінки об'єктів з нульовою залишковою вартістю. При його дотриманні дооцінку замортизованих об'єктів (Дооцінка) з ліквідвартістю можна провести в такому порядку:

Дооцінка = Вспр - Влікв,

де Влікв — раніше встановлена ліквідаційна вартість об'єкта (до дати переоцінки), грн.

Приклад. Підприємство прийняло рішення провести дооцінку обладнання, яке використовується у госпдіяльності, альо має 100 % знос. Первісна вартість обладнання — 6000 грн., сума нарахованої амортизації — 5900 грн., ліквідаційна вартість — 100 грн. Справедлива вартість обладнання на дату переоцінки складає 1000 грн., ліквідаційна вартість — 100 грн.

У цьому випадку кореспонденцію Дт 104 Кт 411 роблять на суму 900 грн. (1000 - 100). Переоцінена вартість об'єкта ОЗ — 6900 грн. (6000 + 900). А надалі підлягає сума амортизації 900 грн. (6900 - 5900 - 100).

ПАМ " ЯТАЙТЕ!!!

Для визначення справедливої вартості ОЗ при переоцінці згідно зі ст. 7 Закону про оцінку слід залучати незалежного оцінювача. Інакше оцінку майна можуть визнати недійсною, що передбачено ст. 8 Закону про оцінку

Компанія "НЕЗАЛЕЖНА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА І ОЦІНКА" до Ваших послуг.

КОНСУЛЬТУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ ВІД КОМПАНІЇ НЕЗАЛЕЖНА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА І ОЦІНКА

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner