Кошик
2 відгуків
+380677707790
Незалежна судова експертиза та оцінка

Строк дії майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності

Строк дії майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності
Майнові права мають свій "строк придатності" і це слід врахувати, як бухгалтерам при обліку так і оцінювачам при оцінці об'єктів інтелектуальної власності.

24.07.20

Майнові права інтелектуальної власності мають свій "строк приданості". Це слід враховувати, як при їх обліку, так і при оцінці об'єктів інтелектуальної власності. Згідно з ст.425 ЦКУ майнові права є чинними протягом строків, що встановлені ЦКУ, іншими законами або договором. Строк дії прав на об'єкти інтелектуальної власності наведено в таблиці.

№ з\п Об'єкт інтелектуальної власності Строк дії майнових прав

Об'єкти авторського права

1 Об'єкт авторського права (загальне правило) Протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, прямо передбачених Законом. (закон №3792, ЦКУ)
2 Твір оприлюднений анонімно або під псевдонімом Протягом 70 років з моменту оприлюднення твору. Виняток: взятий автором псевднім не викликає сумнівів, щодо особи автора або ім'я автора було розкрите не пізніше ніж через 70 років після оприлюднення твору. (закон №3792)
3 Твір створений у співавторстві Протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього з них (закон №3792)
4 Твір, який публікувався (оприлюднювався) не водночас, а послідовно у часі томами, частинами випусками, серіям, тощо За правилами пп. 1-3 цієї таблиці, окремо для кожної опубілкованої (оприлюдненої) частини твору (закон №3792)
5 Твір, право авторства якого, визнано за автором після його смерті Протягом 70 років, після визнання (реабілітації) (закон №3792)
6 Твір, уперше опублікований протягом 30 років після смерті автора Протягом 70 років від дати правомісного опублікування (закон №3792).
7 Твір уперше оприлюднений після закінченння строку охорони авторського права на нього Протягом 25 років від моменту, коли твір був уперше оприлюднений. Закон №3792)

Об'єкти суміжних прав

8 Виконання Протягом 50 років. З 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису виконання, а за відсутності такого запису - з 1 січня року, наступного за роком виконання (закон №3792, ЦКУ).
9 Фонограма, відеограма Протягом 50 років, які відліковуються з 1 січня року, наступного за роком їх опублікування, а за відсутності такого опублікування - протягом 50 років від дати їх вироблення закон №3792, ЦКУ)
10 Передача (програма) організації мовлення Пртоягом 50 років, які відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її першого здійснення (закон №3792, ЦКУ)
11 Винахід, на який видано патент України Протягом 20 років з дати подання заяви (закон №3687, ЦКУ)
12 Винахід, на який видано деклараційний патент Протягом 6 років з дати подання заяви (закон №3687)
13 Винахід, на який видано патент замість деклараційного пакету Протягом 20 років з дати подання заявки на деклараційний пакет (закон №3687)
14 Корисна модель, на яку виданий деклараційний патент Протягом 10 років з дати подання заявки (закон №3687, ЦКУ)
15 Секретний винахід або секретна корисна модель Протягом строку засекречування винаходу (корисної моделі), але не довше визначеного законодавством строку дії охорони винаходу (корисної моделі)
16 Промисловий зразок Протягом 10 років з дати подання заявки на отримання патенту. Строк може бути продовжено за клопотанням власнику патенту, але не більше ніж на 5 років (закон №3688, ЦКУ).

Засоби індивідуалізації

17 Кваліфіковане зазначення походження товару (назва місця походження товару, географічне значення походження товару) Діє з дати, що настає за датою державної реєстрації, й охороняється безстроково, за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням. При цьому видається свідоцтво, що засвідчує право на використання квалфікаційного зазначення походження товару. Свідоцтво діє протягом 10 років з дати подання заявки на його отримання. Строк продовжується за клопотанням власника кожного разу на 10 років. (закон №752, ЦКУ)
18 Торговельна марка (знак для товарів та послуг) Протягом 10 років з дати подання заявки. Строк продовжується за клопотанням власника свідоцтва кожного разу на 10 років. (закон №3689, ЦКУ)
19 Комерційне (фірмове) найменування. З моменту першого використання комерційного фіромового найменування і до ліквідації юридичної особи (ЦКУ)

Інші об'єкти

20 Компонувння (топографії) інтегральної мікросхеми Протягом 10 років від дати подання заявки або від дати першого використання топографії інтегральної мікросхеми (закон №621, ЦКУ)
21 Сорт рослин З дня, наступного після держреєстрації права, і по останній день:- 35-го календарного року, що відліковується з 1-го січня року, наступного за держреєстрацією цих прав, - для сортів деревних і чагарникових культур, а також винограду; - 30-го календарного року, що відліковується з 1 січня року, наступного за держреєстрацією прав, - для інших сортів (закон №3116, ЦКУ)
22 Комерційна таємниця Обмежується строком існування ознак комерційної таємниці (ЦКУ)

Насамкінець нагадуємо:

За реєстрацією об'єктів інтелектуальної власності радимо звертатись до патентного повіреного Шевченка Ігоря Анатолійовича.

Оцінку прав на об'єкти інтелектуальної власності можете замовити в компанії "Незалежна судова експретиза і оцінка"

 
Інші статті
Контакти
 • Телефон:
  +380677707790
  +380737707790
 • Контактна особа:
  Олександр Арашин
 • Адреса:
  вул. Монастирська, 43/8, Вінниця, Вінницька область, Україна
 • Email:
  sudexpert@vn.ua
Мапа